best site design softwareSLUŽBY PRE VAŠE PODNIKANIE

Vy podnikáte, my sa staráme a zodpovedáme za Vaše povinnosti. 

     Za zrodom stála myšlienka stále náročnejšie vyvijajúcej sa legislatívy. Výnimočnosť našich služieb spočíva v poskytnutí kompletných služieb ako v oblasti životného prostredia tak aj v oblasti bezpečnosti práce, hygiény práce a všetkých príbuzných činností.

                                                                                          Ing. Karol Várkoly, majiteľ

Odpadové hospodárstvo

Vypracovanie dokumentov podľa zákona   o odpadoch a vykonávacích predpisov

-


Obalové hospodárstvo

Dodávateľ zo zahraničia nemusí byť pre Vás taká administratívna záťaž a taký obrovský problém ako Vám to mnohý prezentujú

Vodné hospodárstvo

Vodné hospodárstvo - zákon o vodách a súvisiace vzkonávacie predpisy. Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie)

Ochrana pred povodňami

Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie)


Integrovaná prevencia a kontrola

.

Ochrana ovzdušia

Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie)


Bezpečnosť práce

je na prvom miestePracovná zdravotná služba  
a hygiena

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu zamestnancov podľa

Platná legislatíva


Všetko čo robíme je premyslené do posledného detailu.
Od prvého návrhu až po finálny výsledok.
Všetko v súlade s platnou legislativou.

DOKONČÍM VŠETKO VŽDY NA ČAS.

REŠPEKTUJEM PRIANIA KLIENTOV

SLUŽBU VŽDY SPRACUJEM NA MIERU

SOM S VAMI STÁLE V KONTAKTE

Dajte o nás vedieť!